Contact us now
216 450 6380

Sosyal Güvenlik Hukuku

  • Hizmet tespti davaları açılması
  • Yurtdışı borçlanma işlemleri için dava açılması
  • Emeklilik ile ilgili davaların açılması
  • Sgk kurum işlemlerinin iptali davası açılması