Contact us now
216 450 6380

Reklam Hukuku

  • Aldatıcı reklamlar sebebiyle ortaya çıkan haksız rekabet davaları
  • Aldatıcı reklamlar sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları
  • İdari para cezalarına karşı iptal davaları
  • Reklam Kurulu’na başvurular
  • Reklamlar sebebiyle ortaya çıkan telif hakkı davaları
  • Reklamların mevzuat hükümlerine uygunluğunun ve içerik denetiminin sağlanması ve düzenlenmesi
  • Reklam Kurulu Nezdinde Yürütülen İncelemelerde taraflara hukuksal yardım
  • Reklam yayını durdurma veya diğer adli ve idari para cezalarına ilişkin yargı yollarına başvurulması
  • Aldatıcı reklam, karşılaştırmalı reklam, örtülü reklam, sponsorluk ve benzer konularda hukuki bilgi akışı ve bu konuların reklam hukuku açısından denetlenmesi ve düzenlenmesi
  • İdari kurullara ve mahkemelerde her türlü dava ve şikayet dosyalarının hazırlanması