Contact us now
216 450 6380

Kira Hukuku

  • Tahliye davaları açılması
  • Kira sözleşmeleri hazırlanması
  • Hasılat kirası ve taşınmaz haricindeki menkullere ilişkin kira sözleşmeleri hazırlanması
  • Leasing sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi