Contact us now
216 450 6380

İcra ve İflas Hukuku

  • İcra takibi hazırlanması ve takibi
  • Haciz işlemleri
  • İflas hukuku işlemleri
  • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
  • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
  • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
  • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması