Contact us now
216 450 6380

Çevre Hukuku

  • Çevre Hukukundan doğacak her türlü tespit davaları
  • Çevre hukukundan doğacak tazminat davaları
  • Çevre hukukundan doğacak AİHM davaları
  • Çevre cezaları, itirazları, taksitlendirme uygulamaları