Contact us now
216 450 6380

Basın ve Medya Hukuku

  • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuki danışmanlık yapılması ve gerekirse dava açılması
  • Yazılı veya görsel basın yoluyla kişilik haklarının ihlali durum araştırması ve tespiti
  • Televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık verilmesi
  • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması
  • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi
  • Medya hukukuyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması
  • Sponsor ve reklam sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
  • Yapım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi