Contact us now
216 450 6380

Kuzgun Avukatlık Bürosu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2.maddesinde bir çok niteliğini sayarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti olduğunu belirlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve bu bu ülkede yaşayan herkes hukuk devletinin güvencesi altındadır. Bu güvence özgürlüklerin teminatı olduğu gibi yükümlülüklerin de sınırını belirlemektedir.Dava sürelerinin makul süreleri aşması, yasal mevzuatın sık sık değişmesi, mahkeme teşkilat yapılarının sürekli değişmesi, yüksek mahkeme kararlarının öngörülemezliği gibi bir takım sorunlar  karşısında sabırla ve ısrarla davaları  disiplinle takip ediyoruz. Yasal mevuzat değişiliklerine de adapte oluyoruz.Müvekkillerimizi hukuki süreçlerde temsil ediyor, ve bu süreçleri inançla takip ediyoruz. Müvekkillerimizle iletişimde  yalın bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz.

Hukuki süreçlerle ilgili olarak hizmet verdiğimiz müvekkillerimizi aydınlatıyoruz. Dava dosyadan ibaret değildir. Dosyanın içindeki “insanı” ve “hakkı” anlayarak uyuşmazlık konularının maddi manevi yönlerini tam anlamıyla kavrayarak hukuki yollara başvuruyoruz.

Biz her koşulda hukukun üstünlüğüne inanıyoruz.